Ontsluiting fysiek materiaal

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Ontsluiting fysiek materiaal
ArchiMate-element Ontsluiting fysiek materiaal
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-5760430c-04fe-2144-1d68-75592bd03fb6
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Ontsluiting fysiek materiaal
Documentatie  : Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs.
Domein  : Informatieontsluiting
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschappe- lijke zoekfunctie Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd. (BusinessFunction) Informatiedoor- levering De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcata- logus De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksge- gevens Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekgeg- evensbeheer ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 21-04-2023 21:40:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 21:40:32 CEST