Ontsluiting fysiek materiaal

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Ontsluiting fysiek materiaal
ArchiMate-element Ontsluiting fysiek materiaal
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-5760430c-04fe-2144-1d68-75592bd03fb6
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Ontsluiting fysiek materiaal
Documentatie  : Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs.
Domein  : Informatieontsluiting
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd. (BusinessFunction) Informatiedoor- levering Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschapp- elijke zoekfunctie Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekge- gevensbeheer Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcat- alogus De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksge- gevens Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 00:40:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:40:00 CEST