Id-f87184d7-3849-47ec-9cab-444f0c9fe187

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-f87184d7-3849-47ec-9cab-444f0c9fe187
ArchiMate-verbindingslijn Id-f87184d7-3849-47ec-9cab-444f0c9fe187
Verbindingslijn-id  : Id-c4472492-23be-f3a6-98f1-07fdc32768a9
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Ontsluiting digitaal materiaal verwerkt Expressie (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-3853f0ad-079a-4e77-bc10-22cff970f630 (Ontsluiting digitaal materiaal)
Naar vorm  : Id-bb9e1144-6392-4ce1-ab98-b204c433f452 (Expressie)
Z-coördinaat  : 34
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (150;675)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :