Id-0fa33d14-117f-4208-9ab5-0f127dad14dd

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-0fa33d14-117f-4208-9ab5-0f127dad14dd
ArchiMate-verbindingslijn Id-0fa33d14-117f-4208-9ab5-0f127dad14dd
Verbindingslijn-id  : Id-d248b266-bedd-ad78-7a80-6c4f99eead5b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Medewerker is gerelateerd aan Werkactiviteit (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-837ab936 (Medewerker)
Naar vorm  : Id-2ca35fb5 (Werkactiviteit)
Z-coördinaat  : 37
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :