Id-1c55ecc7-016d-4834-9ea9-becb74971e56

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijs > Verbindingslijnen > Id-1c55ecc7-016d-4834-9ea9-becb74971e56
ArchiMate-verbindingslijn Id-1c55ecc7-016d-4834-9ea9-becb74971e56
Verbindingslijn-id  : Id-d9655e0e-c316-d758-4677-e31ebf3a5e01
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderwijs
ArchiMate-relatie  : Toepassing leermaterialen verwerkt Onderwijseenheid (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-6f4ac57d-2564-4aaa-8d66-b23994f2a360 (Toepassing leermaterialen)
Naar vorm  : Id-cab394fe-11a2-4797-8af4-8bcee642b070 (Onderwijseenheid)
Z-coördinaat  : 65
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :