Id-197fb92d-5294-4eef-9ea6-3eb55d6b93dd

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-197fb92d-5294-4eef-9ea6-3eb55d6b93dd
ArchiMate-verbindingslijn Id-197fb92d-5294-4eef-9ea6-3eb55d6b93dd
Verbindingslijn-id  : Id-db795187-05bf-9d98-c5f5-60dbcf14e284
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : Onderzoeksgegevens is gerelateerd aan Onderzoeksbevinding (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-b5b7523f (Onderzoeksgegevens)
Naar vorm  : Id-078de769-36eb-4337-8e66-dd5a2316d0a8 (Onderzoeksbevinding)
Z-coördinaat  : 53
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :