Id-034c93bb-0161-4ce6-b0dc-3fff1d53f94d

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-034c93bb-0161-4ce6-b0dc-3fff1d53f94d
ArchiMate-verbindingslijn Id-034c93bb-0161-4ce6-b0dc-3fff1d53f94d
Verbindingslijn-id  : Id-e320e576-acfe-3eff-247e-63212628bb77
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Toetsactiviteit is gerelateerd aan Toetsresultaat (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-96666d36 (Toetsactiviteit)
Naar vorm  : Id-0e7bbc2f (Toetsresultaat)
Z-coördinaat  : 64
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (1428;647),(1308;647)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :