Toetsresultaat

ArchiMate-element Toetsresultaat
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-d58c2821-ff6a-9030-078f-9640639ace61
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Toetsresultaat
Documentatie  : Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage).
Domein  : Onderwijs
Synoniemen  : Beoordeling, Studieresultaat
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : middel
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage). (BusinessObject) Toetsresultaat Het bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan. (BusinessFunction) Toetsbeoordeli- ng Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers (ApplicationFunction) Studievolgfunc- tie Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht. (BusinessFunction) Stagebegeleidi- ng Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Het ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsen (ApplicationFunction) Toetsbeoordeli- ngsfunctie Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten (ApplicationFunction) Toetsvoorberei- dingsfunctie Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang. (BusinessFunction) Studieloopbaa- nbegeleiding Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven. (BusinessFunction) Vaststelling verworven competenties Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten. (BusinessObject) Onderwijseen- heidresultaat Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship resulteert in Deze svg is op 20-04-2023 00:41:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 00:41:02 CEST