Id-4187b6eb-3a52-4dea-b04e-626db240adde

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-4187b6eb-3a52-4dea-b04e-626db240adde
ArchiMate-verbindingslijn Id-4187b6eb-3a52-4dea-b04e-626db240adde
Verbindingslijn-id  : Id-e69d4a00-1615-0c04-4a02-77f0f55e9803
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Gebouw verbijzondert Configuratie-item (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-a4b1d47f (Gebouw)
Naar vorm  : Id-9bbd7fec (Configuratie-item)
Z-coördinaat  : 75
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (504;1091)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :