Id-026eae87-b4ec-4a63-9f21-8932c36de90f

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning > Verbindingslijnen > Id-026eae87-b4ec-4a63-9f21-8932c36de90f
ArchiMate-verbindingslijn Id-026eae87-b4ec-4a63-9f21-8932c36de90f
Verbindingslijn-id  : Id-f3170601-f04a-dcbe-5ec1-bd559f3efabd
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderzoeksdatamanagement verwerkt Onderzoeksopzet (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-72b515f0-c619-4366-a0f7-ff9b3bf41dc7 (Onderzoeksdatamanagement)
Naar vorm  : Id-28a54e74-ef63-476c-80d6-e61376aa693a (Onderzoeksopzet)
Z-coördinaat  : 35
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :