Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Reviewer

ArchiMate-element Reviewer
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-f8572605-b5ee-b028-c699-b8c5fb1116a6
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Reviewer
Documentatie  : Persoon die een review uitvoert.
Type  : Informatieobject
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : hoog
Toelichting BIV-classificatie  : Analoog aan Medewerker
ArchiMate-views  : 
Relaties  :