Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Archiveren en preserveren onderzoeksgegevens

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Archiveren en preserveren onderzoeksgegevens
ArchiMate-element Archiveren en preserveren onderzoeksgegevens
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-2edb4958-51a8-610e-52e9-6abd7d2e8d13
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Archiveren en preserveren onderzoeksgegevens
Documentatie  : Het gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevens
Domein  : Valorisatie
Trigger  : Er zijn onderzoeksgegevens beschikbaar.
Preconditie  : De onderzoeksgegevens zijn overgedragen.
Postconditie  : De onderzoeksgegevens worden voor lange tijd beheerd en beschikbaar gehouden.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :