Beleid en planvorming

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).

Eigenschappen

DefinitieHet vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen.
DomeinSturing

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Beleid en planvormingBeheert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Beleid en planvorming groepeert

Subfunctie Definitie
Beleidsvorming en evaluatie Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen.
Enterprise architectuur Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen.
Tactische planning Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten.
Productportfoliomanagement Het bepalen en bewaken van het portfolio van opleidingen en onderzoek en de investeringen daarin.

Standaarden bij de bedrijfsfunctie Beleid en planvorming

Onderstaande lijst is afkomstig uit de SURF Standaardenwiki

StandaardBeschrijving
DoorstroommonitorDe afspraak doorstroommonitor is ontwikkeld in het kader van het programma SION door sectororganisaties en het ministerie van OCW. De afspraak gaat over de uitwisseling van doorstroomgegevens naar vervolgonderwijs voor sectororganisaties en instellingen in alle onderwijssectoren. Het onderwijsveld heeft behoefte aan objectieve doorstroominformatie, die onder meer het rendement van opleidingen en richtingen duidelijk maken om zodoende verbetertrajecten op te kunnen starten. Op goedopgelost.overheid.nl staat het doorstroomproject genoemd als goed voorbeeld van effectieve dienstverlening.