Generieke applicaties

Het ondersteunen van de uitvoering van (bedrijfs)processen (ApplicationFunction) BPM-functie Het ondersteunen van het maken en beheren van documenten en records (ApplicationFunction) Documentmanageme- ntfunctie Het afhandelen van inkomende en uitgaande documentstromen en de archivering van documenten. (BusinessFunction) Documentafhandeling en archivering Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling. (BusinessObject) Waardedocument Het ondersteunen van het archiveren van documenten en records (ApplicationFunction) Archiveringsfunctie Het ondersteunen van het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers (ApplicationFunction) E-mailfunctie Het ondersteunen van de afname van enquetes (ApplicationFunction) Enqueteafnamefuncti- e Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep. (BusinessFunction) Marktonderzoek Het evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Onderwijseenheideva- luatie Het evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Opleidingsevaluatie Het genereren van documenten op basis van specifieke invoer (ApplicationFunction) Documentgeneratiefu- nctie Het maken van elektronnische formulieren (ApplicationFunction) Formuliergenereerfun- ctie Het converteren van documenten (ApplicationFunction) Documentconversiefu- nctie Het herkennen van documenten (ApplicationFunction) Documentherkenning- sfunctie Het indexeren van documenten (ApplicationFunction) Documentindexatiefu- nctie Het scannen van documenten (ApplicationFunction) Documentscanningfu- nctie Het ondersteunen van het publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen (ApplicationFunction) Narrowcastingfunctie Het ondersteunen van het maken en bewerken van documenten, presentaties, spreadsheets, etc. (ApplicationFunction) Documentbewerkings- functie Het ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie (ApplicationFunction) Informatievindfunctie Het bieden van een persoonlijke omgeving aan gebruikers (ApplicationFunction) Portaalfunctie Het ondersteunen van het creëren en delen van gezamenlijke kennis (ApplicationFunction) Samenwerkingsfuncti- e Het ondersteunen van het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen (ApplicationFunction) Communicatiefunctie Het ondersteunen van het beheren en publiceren van web content (ApplicationFunction) Webcontentmanagem- entfunctie ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 09-10-2020 10:26:37 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:26:37 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

NaamBeschrijvingApplicatiefunctiesBeheertBenadert
BPM systeemEen systeem dat het uitvoeren van (bedrijfs)processen ondersteunt.BPM-functie
Document management systeemEen systeem dat het maken, beheren en archiveren van documenten en records ondersteunt.Archiveringsfunctie
Documentmanagementfunctie
Waardedocument
Werkproduct
E-mail systeemEen systeem dat het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers ondersteunt.E-mailfunctie
EnquetesysteemEen systeem dat het mogelijk maakt om enquetes af te nemen.Enqueteafnamefunctie
Enterprise outputmanagementsysteemEen systeem dat het genereren van documenten op basis van specifieke invoer ondersteunt.Documentgeneratiefunctie
FormulierengeneratorEen systeem dat het maken van elektronische formulieren ondersteunt.Formuliergenereerfunctie
InputmanagementsysteemOndersteunt het scannen, indexeren, herkennen en converteren van documenten.Documentconversiefunctie
Documentherkenningsfunctie
Documentindexatiefunctie
Documentscanningfunctie
Werkproduct
NarrowcastingsysteemEen systeem dat in informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen kan publiceren.Narrowcastingfunctie
OfficesuiteEen verzameling van systemen die het maken van ongestructureerde gegevens zoals presentaties, documenten en spreadsheets ondersteunt.Documentbewerkingsfunctie
Online kennisbankEen systeem dat ondersteunt bij het vinden van de juiste informatie, ondermeer door antwoorden te geven op veelgestelde vragen op een web-site.Informatievindfunctie
PortaalEen systeem dat gebruikers een persoonlijke omgeving biedt.Portaalfunctie
SamenwerkingssysteemEen systeem dat het creeren en delen van gezamenlijke kennis ondersteunt.Samenwerkingsfunctie
Unified Communications systeemEen systeem dat het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen ondersteunt.Communicatiefunctie
Web content management systeemEen systeem dat het beheren en publiceren van web content ondersteunt.Webcontentmanagementfunctie
ZoekmachineEen systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen wordt geïndexeerd en doorzoekbaar wordt gemaakt.Zoekfunctie