Overdragen kennis naar vakgenoten

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Overdragen kennis naar vakgenoten
ArchiMate-element Overdragen kennis naar vakgenoten
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-5606cb2f-0ca5-94ff-1831-b6dc83b9f331
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Overdragen kennis naar vakgenoten
Documentatie  : Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar vakgenoten ten behoeve van kennisdeling.
Domein  : Valorisatie
Type  : Deelbedrijfsproces
Trigger  : Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat ten behoeve van kennisdeling.
Preconditie  : Er zijn onderzoeksresultaten met een geborgde status.
Postconditie  : Onderzoeksresultaten zijn succesvol naar vakgenoten overgedragen.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :