Financieel systeem

ArchiMate-element Financieel systeem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-5f0344e7-3a57-d5cc-443a-33838b24a4bd
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Financieel systeem
Documentatie  : Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt.
Domein  : Bedrijfsvoering
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : Exact Online Boekhouden (http://www.exact.nl/software/producten/exact-online), Oracle Fusion Financial Management (http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/financial-management/overview/index.html), Oracle PeopleSoft Financial Management (http://www.oracle.com/us/products/applications/peoplesoft-enterprise/financial-management/052352.html), SAP ERP Financials (http://www54.sap.com/solution/lob/finance.html)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Financieel systeem Het beheren van gegevens over facturen (ApplicationFunction) Factuurgegev- ensbeheer Het beheren van gegevens over grootboekrekeningen (ApplicationFunction) Grootboekgeg- evensbeheer Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Personeelssys- teem Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgege- vensbeheer Een systeem dat het registreren van de besteding van de tijd van individuen ondersteunt. (ApplicationComponent) Tijdregistratie- systeem Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Systeem waarmee fysieke betalingen kunnen worden ontvangen. (ApplicationComponent) Betaalsysteem Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang. (ApplicationComponent) Studentinform- atiesysteem Het beheren van gegevens over vermogen (ApplicationFunction) Vermogensge- gevensbeheer Een systeem dat het uitbetalen van salarissen aan medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Salarisverwerk- ingssysteem Het beheren van gegevens over begrotingen (ApplicationFunction) Begrotingsgeg- evensbeheer Het beheren van gegevens over debiteuren (ApplicationFunction) Debiteurgegev- ensbeheer Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt. (ApplicationComponent) Bibliotheeksys- teem Het beheren van gegevens over activa (ApplicationFunction) Activagegeve- nsbeheer Een systeem dat het relatiebeheer in de brede zin ondersteunt. (ApplicationComponent) CRM systeem Het beheren van gegevens over betalingen (ApplicationFunction) Betalingsgege- vensbeheer AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:51:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:51:34 CEST