Research Playground

ArchiMate-element Research Playground
Contextdiagram
Het deel van de VRE waar het analytische en data-crunchende deel van het onderzoek plaatsvindt. (ApplicationFunction) Research Playground Het indexeren van interne en externe wetenschappelijke content ten behoeve van doorzoekbaarheid. (ApplicationFunction) Indexatiefunctie Het ondersteunen van de visualisatie van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensvisuali- satiefunctie Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschappeli- jke zoekfunctie Het uitvoeren van een analyse op de locatie van de data. Het analyseresultaat wordt teruggezonden zonder dat directe toegang tot de geanalyseerde data nodig is. (ApplicationFunction) Analytics-to-the datafunctie Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens (ApplicationFunction) Rapportagefunc- tie Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksgeg- evensbeheerfun- ctie Het ondersteunen van het creëren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgeg- evenscreatiefun- ctie Digitale omgeving waarin onderzoekers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. (ApplicationComponent) Virtual Research Environment Het ondersteunen van de analyse van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensanalys- efunctie AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:55:49 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:55:49 CEST