Id-a5fc449f-9264-4767-9345-e3bf5f323d5c

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijs > Verbindingslijnen > Id-a5fc449f-9264-4767-9345-e3bf5f323d5c
ArchiMate-verbindingslijn Id-a5fc449f-9264-4767-9345-e3bf5f323d5c
Verbindingslijn-id  : Id-89dd5506-4cdb-64ff-181f-5b80d877f394
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderwijs
ArchiMate-relatie  : Stagebegeleiding verwerkt Stageorganisatie (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-9cfbe59b-d0ac-452c-84b1-6b2eb2acef38 (Stagebegeleiding)
Naar vorm  : Id-0ac07d15-8591-48c3-b767-2dd0ef8d3b2f (Stageorganisatie)
Z-coördinaat  : 87
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (612;1548)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :