Id-2df9e63e-7ace-4fc6-b7d3-b7ca57143833

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-2df9e63e-7ace-4fc6-b7d3-b7ca57143833
ArchiMate-verbindingslijn Id-2df9e63e-7ace-4fc6-b7d3-b7ca57143833
Verbindingslijn-id  : Id-8ff7a62f-047d-6ee2-76e9-5cc607349c4b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : Onderzoeksopzet is gerelateerd aan Onderzoeksproject (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-500f9346-c3c9-4ee0-82f6-374d32bb07dd (Onderzoeksopzet)
Naar vorm  : Id-2b11cd96-ebb6-4f1e-8926-0d524afad063 (Onderzoeksproject)
Z-coördinaat  : 72
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (528;324)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :