Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Melding

ArchiMate-element Melding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-ab66ce5f-821c-bf5a-8001-5bca7d314585
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Melding
Documentatie  : Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Issue, Servicerequest
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Dit betreft meldingen bij helpdesks.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :