Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Klachtenafhandeling

ArchiMate-element Klachtenafhandeling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-0ccf96d5-c082-421a-9496-fb1be74b7d30
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Klachtenafhandeling
Documentatie  : Het afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de instelling of haar medewerkers.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :