Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoekstoetsing

ArchiMate-element Onderzoekstoetsing
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-24fda48b-99ef-f262-a60a-c670003ae9d3
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoekstoetsing
Documentatie  : Het toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :