Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Extern inschrijfsysteem

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationComponents > Extern inschrijfsysteem
ArchiMate-element Extern inschrijfsysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-bfe823cb-078b-34bb-f3e1-df1e8915e32a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Extern inschrijfsysteem
Documentatie  : Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling.
Externe informatie  : http://info.studielink.nl/nl/studenten/Pages/Default.aspx
Domein  : Derden
Voorbeelden  : Studielink, Erasmus
Type  : Externe applicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :