Deelnemerinschrijving

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Deelnemerinschrijving
ArchiMate-element Deelnemerinschrijving
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-d844ad99-029a-7884-0c87-9e1de3d1eda1
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Deelnemerinschrijving
Documentatie  : Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemerins- chrijving Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Extern inschrijfsystee- m Het verwerken van de aanmelding van een deelnemer en verzoek om uit te schrijven van een deelnemer. (BusinessFunction) Inschrijving Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Het afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding. (BusinessProcess) Inschrijven voor opleiding Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsover- eenkomst Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijff- unctie Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding AccessRelationship W ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 22-04-2023 00:43:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 00:43:27 CEST