Aanmeldingsregistratie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Aanmeldingsregistratie
ArchiMate-element Aanmeldingsregistratie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-c4ca72e6-53ca-2c99-f118-5f5465943508
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Aanmeldingsregistratie
Documentatie  : Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct. (BusinessFunction) Aanmeldingsr- egistratie Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Het verwerken van de aanmelding van een deelnemer en verzoek om uit te schrijven van een deelnemer. (BusinessFunction) Inschrijving Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijf- functie Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Extern inschrijfsystee- m Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsover- eenkomst Het afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding. (BusinessProcess) Inschrijven voor opleiding Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor AccessRelationship R AccessRelationship R CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 05-04-2024 14:59:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 14:59:13 CEST