Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Contactmanagement

ArchiMate-element Contactmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-fbcf31e1-ec6e-05a1-7097-a0852f15554f
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Contactmanagement
Documentatie  : Het afhandelen van directe contacten met mensen binnen en buiten de instelling en het beheren van de relatie met deze mensen.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :