Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-587560b8-3faf-4492-a6a3-9340c82ec573

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Vormen > Id-587560b8-3faf-4492-a6a3-9340c82ec573
ArchiMate-vorm Id-587560b8-3faf-4492-a6a3-9340c82ec573
Vorm-id  : Id-05e04422-8642-0813-ca92-2ef4a2b9679d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Werk (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 636
Y-coördinaat  : 504
Z-coördinaat  : 7
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :