Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-157aeec0-a871-4324-9ca3-fbe4c59277c8

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Sturing > Vormen > Id-157aeec0-a871-4324-9ca3-fbe4c59277c8
ArchiMate-vorm Id-157aeec0-a871-4324-9ca3-fbe4c59277c8
Vorm-id  : Id-1b841c02-65ac-77dd-5960-ff3f3364c4d1
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Sturing
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Programmamanagement (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1086
Y-coördinaat  : 409
Z-coördinaat  : 16
Breedte  : 120
Hoogte  : 51
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :