Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Creëren nieuwe onderzoeksgegevens

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Creëren nieuwe onderzoeksgegevens
ArchiMate-element Creëren nieuwe onderzoeksgegevens
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-3bc2b1c8-e779-d826-ac8f-abc3d9515e21
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Creëren nieuwe onderzoeksgegevens
Documentatie  : Het genereren van nog niet eerder vastgelegde onderzoeksgegevens
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsproces
Trigger  : Er zijn onderzoeksgegevens nodig.
Preconditie  : Er zijn geen bronnen die de benodigde onderzoeksgegevens beschikbaar stellen.
Postconditie  : Benodigde onderzoeksgegevens zijn gegenereerd.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :