Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Verzamelen onderzoeksgegevens

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Verzamelen onderzoeksgegevens
ArchiMate-element Verzamelen onderzoeksgegevens
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-ece2c00a-a0f5-ccbd-39c4-9b9d9d3acb1d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Verzamelen onderzoeksgegevens
Documentatie  : Het verzamelen van bestaande en nieuw gecreëerde onderzoeksgegevens
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsproces
Trigger  : Er zijn onderzoeksgegevens nodig.
Preconditie  : Er zijn bronnen die de benodigde onderzoeksgegevens beschikbaar stellen en/of de benodigde onderzoeksgegevens zijn gecreëerd.
Postconditie  : Benodigde onderzoeksgegevens zijn verzameld.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :