Instandhouden middelen

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Instandhouden middelen
ArchiMate-element Instandhouden middelen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-66818fe7-66f6-5526-5bac-47046a566e6e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Instandhouden middelen
Documentatie  : Het beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen.
Beschrijving  : Dit proces is bedoeld om alle middelen die ingezet worden op niveau beschikbaar te houden. Het gaat om middelen zoals gebouwen, ruimtes, gegevens, applicaties, IT-infrastructuur, vermogen en activa. Dit vergt expliciete aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van onderhoud of reparatie. Het inzetten van middelen is vaak gebonden aan technische en/of economische levensduur.
Domein  : Ondersteuning
Trigger  : Er wordt middelen ingezet die beschikbaar moeten zijn en waaraan eisen worden gesteld.
Preconditie  : Voor het middel zijn eisen gedefinieerd.
Postconditie  : Het middel is beschikbaar conform de afgesproken eisen.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen. (BusinessProcess) Instandhoude- n middelen Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebeh- eer Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. (BusinessFunction) Schoonmaak Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. (BusinessFunction) Identiteitenbe- heer Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten. (BusinessFunction) Gebouwbeveil- iging Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuurb- eheer Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. (BusinessFunction) Informatiebeve- iliging Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbe- heer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. (BusinessFunction) Gegevensbeh- eer Het beschermen van de intellectuele eigendommen van de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Juridische bescherming Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:29:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:29:28 CEST