Gebouwbeheer

ArchiMate-element Gebouwbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-372c488a-29f1-df70-6bbf-67092fc237f6
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Gebouwbeheer
Documentatie  : Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief. (BusinessObject) Configuratie- item Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair management Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Het ondersteunen van het beheer van gebouwen (ApplicationFunction) Gebouwbehee- rfunctie Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Het beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen. (BusinessProcess) Instandhoude- n middelen AggregationRelationship AccessRelationship R CompositionRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:40:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:40:41 CEST