Bedrijfseis

ArchiMate-element Bedrijfseis
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-8e13ff8b-dfe1-c624-84f2-260c1be8da2c
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Bedrijfseis
Documentatie  : Een gewenste eigenschap van de organisatie.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Requirement
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : richting
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : De integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis Het ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen (ApplicationFunction) Aanbesteding- sfunctie De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd. (BusinessFunction) Aanbesteden Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. (BusinessFunction) Identiteitenbe- heer Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. (BusinessFunction) Informatiebeve- iliging Het ondersteunen van processen om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten (ApplicationFunction) Compliancybe- wakingsfunctie Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Functioneel beheer Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. (BusinessFunction) Gegevensbeh- eer AccessRelationship R AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship leidt tot AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship is gebaseerd op AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 00:38:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:38:43 CEST