Facilitair management

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Facilitair management
ArchiMate-element Facilitair management
Contextdiagram
Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair management Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen. (BusinessFunction) Goederenafhan- deling Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedontwik- keling Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer Het afhandelen van inkomende en uitgaande documentstromen en de archivering van documenten. (BusinessFunction) Documentafhan- deling en archivering Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. (BusinessFunction) Schoonmaak Het verzorgen van catering, mate name in de vorm van bedrijfsrestaurants. (BusinessFunction) Cateringbeheer Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten. (BusinessFunction) Gebouwbeveilig- ing Het zorgen voor een veiligheidsnet bij calamiteiten. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverl- ening CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:35:07 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:35:07 CEST