Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoekspartner

ArchiMate-element Onderzoekspartner
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-bbae6305-caf8-7599-a8dd-cd5d6d87fe58
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoekspartner
Documentatie  : Een organisatie die samen met andere onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers een bepaald onderzoek uitvoert.
Type  : Informatieobject
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Voorbeelden  : Bedrijf, Onderzoeksinstituut
ArchiMate-views  : 
Relaties  :