Inventariseren verbeteringen

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Inventariseren verbeteringen
ArchiMate-element Inventariseren verbeteringen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-e48651c1-f560-a0b4-2263-e76c01a24d7c
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Inventariseren verbeteringen
Documentatie  : Het inventariseren van ideeën en voorstellen voor verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden.
Domein  : Sturing
Trigger  : Er zijn signalen dat de feitelijke werking en prestatie achterblijven bij de beoogde situatie.
Preconditie  : De doelen en beoogde opzet voor de werking en prestatie van de organisatie zijn bekend.
Postconditie  : Ideeën en voorstellen voor verbetering zijn bekend.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het inventariseren van ideeën en voorstellen voor verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden. (BusinessProcess) Inventariseren verbeteringen Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanag- ement Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsman- agement Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performance- management Verbeteringen doorvoeren vanuit het verschil tussen de beoogde en de geconstateerde en ervaren werking van de organisatie en haar prestatie. (BusinessProcess) Doorvoeren verbeteringen Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebeh- eer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuurb- eheer AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:41:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:41:16 CEST