Performancemanagement

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Performancemanagement
ArchiMate-element Performancemanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-e76e0cab-8843-3c6d-0562-87d23b53754e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Performancemanagement
Documentatie  : Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancem- anagement Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie. (BusinessProcess) Definiëren en prioriteren verbeteringen Het definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid. (BusinessProcess) Definiëren veranderingsin- itiatieven Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens (ApplicationFunction) Rapportagefun- ctie De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering. (BusinessProcess) Implementeren verbeteringen Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het inventariseren van ideeën en voorstellen voor verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden. (BusinessProcess) Inventariseren verbeteringen Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgang- spunt Doorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties. (BusinessProcess) Evalueren verbeteringen Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. (BusinessFunction) Verbetermana- gement Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid. (BusinessProcess) Evalueren veranderingen AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 14:08:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:08:06 CEST