Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksprotocoltoetsing

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Onderzoeksprotocoltoetsing
ArchiMate-element Onderzoeksprotocoltoetsing
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-2eb69d89-0c3a-e0bb-e1e2-918b3b2f7c6b
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderzoeksprotocoltoetsing
Documentatie  : Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :