Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Implementeren veranderingen

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Implementeren veranderingen
ArchiMate-element Implementeren veranderingen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-387eb337-5d86-7ac5-829a-c5743e664e89
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Implementeren veranderingen
Documentatie  : Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering.
Domein  : Sturing
Trigger  : Een veranderingstraject is voorbereid en er wordt gestart met implementatie van de verandering.
Preconditie  : Veranderingsinitiatieven zijn gedefinieerd en het veranderingstraject is voorbereid en opgestart (al dan niet in tijdelijk verband).
Postconditie  : Gedefinieerde veranderingen zijn doorgevoerd (incl. overdracht aan lijnorganisatie) en blijvende werking en effect zijn geborgd.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :