Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Human Resource Management

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Human Resource Management
ArchiMate-element Human Resource Management
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-41a0e68f-d6b2-66d7-af85-c288d0306a97
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Human Resource Management
Documentatie  : Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Human Resource Management Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkerad- ministratie Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding. (BusinessFunction) Medewerkeront- wikkeling Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte en verlofadministr- atie Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen. (BusinessFunction) Formatieplannin- g Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie. (BusinessFunction) Medewerkerbe- oordeling Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessFunction) Tijdregistratie CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 14-10-2018 15:55:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 15:55:51 CEST