Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Medewerkerbeoordeling

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Medewerkerbeoordeling
ArchiMate-element Medewerkerbeoordeling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-f626b22c-7581-1aa1-ca88-7dd92489a017
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Medewerkerbeoordeling
Documentatie  : Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :