Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Alumnibeheer

ArchiMate-element Alumnibeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-a90ef912-8959-1ae7-7d4e-997cfa1cca35
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Alumnibeheer
Documentatie  : Het onderhouden van contacten met alumni.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :