Contact

ArchiMate-element Contact
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-b7391578-1588-2ff6-71f3-2be7d19900b5
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Contact
Documentatie  : Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Contactmoment
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : De integriteit moet opgewaardeerd worden als de interactie met het contact hierom vraagt. Denk bijvoorbeeld aan de opmaat naar juridische vastlegging.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd. (BusinessFunction) Aanbesteden Het beheren van gegevens over contactmomenten (ApplicationFunction) Contactengeg- evensbeheer Het onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners. (BusinessFunction) Relatiebeheer Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersb- eheer Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestellen Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer. (BusinessFunction) Prospectonder- steuning Het afhandelen van directe contacten van deelnemers en medewerkers rondom de interne dienstverlening. (BusinessFunction) Servicemanag- ement Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het onderhouden van contacten met alumni. (BusinessFunction) Alumnibeheer Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen. (BusinessFunction) Contactbeheer Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een doelgericht optreden van een organisatie waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst. (BusinessObject) Campagne Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Een mens. (BusinessObject) Individu Een deelnemer die gediplomeerd is. (BusinessObject) Alumnus AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is n.a.v. AssociationRelationship met AssociationRelationship met AssociationRelationship met Deze svg is op 22-04-2023 00:39:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 00:39:41 CEST