Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Kennisuitnutting

ArchiMate-element Kennisuitnutting
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-ee93d5dc-db95-46f4-6f18-72732642f376
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Kennisuitnutting
Documentatie  : Het beschikbaar en geschikt maken van onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) voor de toepassing in producten, processen en diensten zoals interactie met de maatschappij en private organisaties.
Domein  : Valorisatie
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :