Eigenschap:Name

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 19 pages using this property.
B
Beheerder  +
Beschikbaarheid  +
Beschrijving  +
Bouwsteen  +
D
Domein  +
E
Externe informatie  +
G
Gegevenscategorie  +
Gegevenstype  +
H
HORA 2.1  +
I
Integriteit  +
P
Postconditie  +
Preconditie  +
S
Synoniemen  +
T
Toelichting BIV-classificatie  +
Toelichting definitie  +
Trigger  +
Type  +
V
Vertrouwelijkheid  +
Voorbeelden  +