Trigger

ArchiMate-eigenschapdefinitie Trigger
Eigenschapdefinitie-id  : Id-66467954-d996-8b9c-2350-eeb26f4044b0
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • Er zijn onderzoeksgegevens nodig. (4)
 • Er zijn onderzoeksgegevens beschikbaar. (4)
 • Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar. (4)
 • Er is een rapportageverzoek of een afspraak om op gezette tijden te rapporteren. (3)
 • Er is een interessant onderzoeksonderwerp gevonden (3)
 • Er worden onderzoeksvragen onderkend. (2)
 • Onderzoek leidt tot onderzoeksgegevens, bevindingen, hypothesen en/of conclusies. (2)
 • Er is een nieuwe strategische planningscyclus afgerond. (2)
 • Er is behoefte aan onderzoeksobjecten. (2)
 • Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat ten behoeve van het algemeen belang. (1)
 • Vanuit interne en externe factoren en ontwikkelingen is er een reden om een beleidsanalyse uit te voeren voor een beleidsterrein. Deze redenen kunnen divers zijn: bijstelling van de instellingsidentiteit of gehanteerde business modellen, Aanpassing van de meerjarendoelen en -planning, externe ontwikkelingen en trends, tussentijds bereikte resultaten van de beleidsuitvoering etc. (1)
 • Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat ten behoeve van educatie. (1)
 • Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat ten behoeve van innovatie door bedrijven. (1)
 • Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat ten behoeve van kennisdeling. (1)
 • Er is behoefte aan organisatie-overstijgende samenwerking op het gebied van onderzoek. (1)
 • Er is behoefte aan financiering voor een onderzoek. (1)
 • Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat. (1)
 • Er is een indicatie dat onderzoeksfaciliteiten kunnen worden uitgebaat. (1)
 • Er wordt onderkend dat een voorgenomen onderzoek mogelijk juridische consequenties heeft. (1)
 • Verzoek om peer review uit te voeren. (1)
Gebruikt door  :