Toelichting BIV-classificatie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Eigenschapdefinities > Toelichting BIV-classificatie
ArchiMate-eigenschapdefinitie Toelichting BIV-classificatie
Eigenschapdefinitie-id  : Id-e38ae5e5-81ee-5a10-9fcd-0fe188b1959f
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • Financiële gegevens moeten integer zijn. (5)
 • De integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk. (4)
 • Extra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen. (4)
 • Analoog aan Medewerker (2)
 • Dit is analoog aan deelnemer. Kan wellicht lager als minder gegevens worden geregistreerd. (2)
 • Het administratieve object. Bevat niet het onderzoeksresultaat of de onderzoeksgegevens. (1)
 • Objecten waaruit inkomende betalingen voortvloeien onderbouwen financiële gegevens. (1)
 • Objecten waaruit verplichtingen of inkomende betalingen voortvloeien onderbouwen financiële gegevens. (1)
 • Speelt een rol bij de certificering. Met deelnemers die in risicogebieden stages volgen moet snel contact kunnen worden opgenomen. (1)
 • Vertrouwelijkheid L-M. Gegevens over de inrichting kunnen informatie bevatten over de beveiliging en kunnen belangrijk zijn bij calamiteiten. (1)
 • BeÏnvloedt primair proces. (1)
 • Vertrouwelijkheid L-H. Dit betreft informatie over de bedrijfsvoering van de instelling t.b.v. het management. Het kan via drill-down informatie bevatten over individuen. (1)
 • Uitgaande van hoogst mogelijke vertrouwelijkheid (persoonsgegevens). In praktijk Vertrouwelijkheid L - H (1)
 • Het resultaat van het primaire proces moet integer zijn. (1)
 • Deze informatie is nodig voor het examenprogramma. (1)
 • Dit betreft meldingen bij helpdesks. (1)
 • Gegevens over studievoortgang zijn in onze cultuur vertrouwelijk met een lage risicoklasse. Meer vertrouwelijke informatie wordt doorgaans niet in gestructureerde objecten, maar in documenten vastgelegd (1)
 • Bouwstenen voor het examenprogramma van deelnemers moeten integer zijn. Als zij niet beschikbaar zijn is de registratie van onderwijsdeelname onmogelijk. (1)
 • Integriteit M-H. Soms speelt deelname aan leeractiviteiten een rol bij een toetsresultaat (1)
 • Bevat alleen de metadata en niet het item zelf. (1)
Gebruikt door  :