Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-2dea623a-9258-4a01-8a19-0fb62cbfc121

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Sturing > Vormen > Id-2dea623a-9258-4a01-8a19-0fb62cbfc121
ArchiMate-vorm Id-2dea623a-9258-4a01-8a19-0fb62cbfc121
Vorm-id  : Id-027210e1-6e9d-4ff1-224c-2ad552dddf3a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Sturing
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Beleidsuitgangspunt (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 252
Y-coördinaat  : 396
Z-coördinaat  : 4
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :