Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Leveranciersbeheer

ArchiMate-element Leveranciersbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-18e658ff-3dc5-4168-9c48-c58031110700
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Leveranciersbeheer
Documentatie  : Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :