Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Roostersysteem

ArchiMate-element Roostersysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-634e3b1f-44ab-b01e-f376-a6de82e2b83b
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Roostersysteem
Documentatie  : Een systeem het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van middelen.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : Scientia Syllabus Plus (http://www.scientia.com/nl/), Untis (http://www.untis.nl/basis.asp), Paralax Rostar Eduflex (http://www.paralax.nl/nl/3/planningssoftware/personeelsplanning_roosterplanning.htm), BitByBit IRIS-Planning (http://www.bitbybit-is.nl/Website/nl/software/iris-planning), Advitrae Xedule (http://www.xedule.nl)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :