Onderwijsondersteuning

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Groupings > Onderwijsondersteuning
ArchiMate-element Onderwijsondersteuning
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-e3080a73-d1e2-e3f5-73d6-840d8cab40d5
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijsondersteuning
Documentatie  : Het domein betreffende Onderwijsondersteuning.
Type  : HORA-domein
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep Het verwerken van de aanmelding van een deelnemer en verzoek om uit te schrijven van een deelnemer. (BusinessFunction) Inschrijving De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning Systeem dat het plannen van de inzet van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Inzetplannings- systeem Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Een systeem het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van middelen. (ApplicationComponent) Roostersystee- m Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsover- eenkomst Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling. (BusinessObject) Waardedocum- ent Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseen- heiduitvoering De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Het koppelen van mensen, middelen en activiteiten op bepaalde momenten in tijd, het publiceren van het resulterende rooster en het afhandelen van roosterwijzigingen. (BusinessFunction) Roostering Het begeleiden van deelnemers bij zaken die buiten hun directe onderwijsactiviteiten liggen. (BusinessFunction) Deelnemercou- nseling Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang. (ApplicationComponent) Studentinform- atiesysteem Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen. (BusinessFunction) Onderwijsplan- ning Het beoordelen van uitstroomkwalificaties en verstrekken van een waardedocument. (BusinessFunction) Diplomering Een doelgericht optreden van een organisatie waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst. (BusinessObject) Campagne Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit Een georganiseerde gebeurtenis voor (grote) groepen waarbij muziek, cultuur, sport, religie, wetenschap, voorlichting of een combinatie hiervan centraal staat. (BusinessObject) Evenement ApplicationComponent Evenementen- systeem Het werven van deelnemers en opdrachtgevers. (BusinessFunction) Deelnemerwer- ving Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid. (BusinessObject) Onderwijseen- heiddeelname AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 14:20:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:20:21 CEST